Prvo soboto v oktobru smo namenili že 8. Gasilsko-taktičnim vajam oziroma gasilskemu rallyju, ki se ga je udeležila celotna Gasilska zveza Cerkno. Vsako društvo mora sodelovati z vsaj eno ekipo, ki jo sestavlja pet gasilcev. Ekipa je napotena na določeno točko, na kateri prične z vajo in nato nadaljuje, dokler na določeni trasi ne opravi vseh 12 vaj, ki so bile letos posejane od Cerknega prek Reke, Bukovega, Vrh Ravni in Gorij do zaključka v Cerknem. Na vsaki vaji vodja posamezne točke vodji ekipe poda nalogo, ki jo ekipa v eni minuti predstavi svojim gasilcem ter jim dodelil naloge. Vodja ekipe med izvajanjem naloge spremlja njeno delo in jo usmerja. Čas za izvedbo posamezne vaje je 15 minut. Po zaključku naloge ekipa pospravi orodje in opremo glede na navodila vodje. Po koncu vsake vaje se opravi kratka analiza. Naloge, ki so čakale gasilce, so bile različne, od zasutih oseb, dela z motorno žago, reševanja oseb s pomočjo dvižnih blazin, gašenja v kletnih prostorih in podobno. Na tokratnih vajah je sodelovalo 98 gasilcev Gasilske zveze Cerkno in pobratenega PGD Žiri.