V soboto smo v sodelovanju s podjetjem Eta, izvedli gasilsko vajo. Potekala je v delovni enoti strojna. Sodelovalo je 27 gasilcev PGD Cerkno s petimi vozili in predstavnikom podjetja. V strojni je prišlo do delovne nesreče v DE strojna. Ob montaži koluta na odvijalni modul je le ta padel na delavca, ki je pomagal pri namestitvi. Ob prihodu na kraj so prvi gasilci zavarovali kraj vhodov in nesreče. Preprečen dostop preko mosta in dvorišča podjetja. Vodja intervencije je določil pomočnika v »vroči coni«, ki je vodil postopek dviga bremena s poškodovane osebe. Ob prihodu dodatnih gasilcev, se je določil vodja skupine za prvo pomoč ter vodja skupine za umik delavcev in pregled prostorov. V prvi fazi se je razbremenil kolut na poškodovanca in zastrlo pogled na samo nesrečo med umikanjem delavcev iz delovne enote. Dvig koluta se je opravilo z pnevmatskimi dvižnimi blazinami. Poškodovanca se je oskrbelo in z nosili preneslo do glavnega vhoda. Ena skupina je pomagala še drugemu delavcu, ki je oslabel. Zunaj objekta sta ostali dve skupini. Ena je bila logistika in pomoč pri prvi pomoči, druga pa logistika za oskrbovanje ekipe v »vroči coni« z opremo, ki so jo dodatno potrebovali. Od vozil do mesta nesreče je bilo cca 70 m dolžine. Osebo se je na koncu predalo v nadaljnjo oskrbo NMP.