Sponzorji gasilske TOMBOLE 2023

Pomaga nam:

ETA2

Prvo soboto v oktobru smo namenili že 8. Gasilsko-taktičnim vajam oziroma gasilskemu rallyju, ki se ga je udeležila celotna Gasilska zveza Cerkno. Vsako društvo mora sodelovati z vsaj eno ekipo, ki jo sestavlja pet gasilcev. Ekipa je napotena na določeno točko, na kateri prične z vajo in nato nadaljuje, dokler na določeni trasi ne opravi vseh 12 vaj, ki so bile letos posejane od Cerknega prek Reke, Bukovega, Vrh Ravni in Gorij do zaključka v Cerknem. Na vsaki vaji vodja posamezne točke vodji ekipe poda nalogo, ki jo ekipa v eni minuti predstavi svojim gasilcem ter jim dodelil naloge. Vodja ekipe med izvajanjem naloge spremlja njeno delo in jo usmerja. Čas za izvedbo posamezne vaje je 15 minut. Po zaključku naloge ekipa pospravi orodje in opremo glede na navodila vodje. Po koncu vsake vaje se opravi kratka analiza. Naloge, ki so čakale gasilce, so bile različne, od zasutih oseb, dela z motorno žago, reševanja oseb s pomočjo dvižnih blazin, gašenja v kletnih prostorih in podobno. Na tokratnih vajah je sodelovalo 98 gasilcev Gasilske zveze Cerkno in pobratenega PGD Žiri. 

V januarju smo opravljali vaje po skupinah kjer smo izvajali posege ob prometnih nesrečah,
žal smo zaradi povečanja okužb covid-19 na državni ravni z vsemi aktivnostmi v februarju prenehali.
Marec zopet v znamenju rednih mesečnih vaj kjer smo spoznavali gašenje v višjih nadstropjih, delo z lestvami in nujnimi tehničnimi posegi pri vstopanju v objekte
in avtomobile. Skupina gasilcev je opravljala tudi vaje z vrvno tehniko. V marcu smo se zopet v živo srečali tudi na občnem zboru.

V prvih treh mesecih smo posredovali na 13 intervencijah:
dvakrat ob prometni nesreči;
dvakrat ob nesreči z nevarnimi snovmi;
trikrat smo nudili tehnično pomoč;
enkrat ob požarih v objektu;
enkrat smo nudili prvo pomoč in pomoč pri prenosu poškodovane osebe;
in trikrat ob požaru v naravi oziroma na prostem.

V soboto smo v sodelovanju s podjetjem Eta Cerkno izvedli gasilsko vajo. Potekala je v skupnih službah, ki se nahajajo v drugem nadstropju. Cilj vaje je spoznati prostore in možnosti gašenja ter reševanja zaposlenih. Izvedli smo interni standardni izvoz za požar v industrijskih objektih s 4 vozili in 19 gasilci. Tekom vaje smo požar razdelili na dva sektorja, ki so jih prevzeli vodje vozil GVC 16/15 in GVC ZD-1. Po koncu vaje je sledil še ogled prostorov in analiza. 

V soboto so nas obiskali iz podjetja Webo in Weber rescue. Predstavila sta nam zadnje novosti na področju hidravličnega orodja, ki se ga uporablja predvsem ob raznih tehničnih intervencijah in prometnih nesrečah. Orodja smo, ob veliko praktičnih nasvetov Milana Krofliča, preizkusili na dveh vozilih. Milanu in Nejcu se za vse prikazano cerkljanski gasilci lepo zahvaljujemo.

Spletna stran Webo

Spletna stran Weber rescue

Na tokratnih rednih mesečnih vajah smo postavili vrvno žičnico, opravili rokovanje z opremo za tesnenje iztekanja nevarnih snovi, na reki Idrijci pa opravili scenarija. Reševanje ponesrečenca iz vode in zajezitev izlitja nevarne snovi. Vaj, ki so trajale tri ure, se je udeležilo 28 operativnih gasilcev in pripravnikov.

V soboto smo v sodelovanju s podjetjem Eta, izvedli gasilsko vajo. Potekala je v kurilnici in kompresorski postaji podjetja. Oba objekta se nahajata za proizvodnimi halami DE termo regulator in DE plošča. Nad objektom se nahaja laboratorij s preizkuševalnico. Cilj vaje je spoznati prostore in naprave v kurilnici in kompresorski postaji ter dostop do objektov.

Splošni podatki

Prostovoljno gasilsko društvo Cerkno
Goriška cesta 5, 5282 Cerkno
05 / 37 75 024
info@pgd-cerkno.si

TRR: SI56 0475 2000 0473 119
ID za DDV: 72759364

Kontakt

POVELJNIK GASILSKE ENOTE

Sašo Tušar
031 470 520
saso.tusar@pgd-cerkno.si

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Danilo Sedej
041 780 579
danilo.sedej@pgd-cerkno.si

Bodite dobrodelni

Za naše delovanje nam lahko preprosto pomagate - tako, da z izpolnitvijo obrazca zahtevate, da se 0,5 % dohodnine nameni za financiranje Prostovoljnega gasilskega društva Cerkno.