Za gasilkami in gasilci PGD Cerkno je še eno pestro leto. V letu 2021 smo posredovali na 54 intervencijah, na katerih je skupno sodelovalo 476 gasilcev. Najbolj pestro je bilo v mesecu juniju, ko smo izvozili na 10 intervencij, povprečno sicer 4,5-krat na mesec. Pomagali smo 14 poškodovanim oziroma obolelim osebam. Ob tem pa opravili tudi 10 požarnih straž, 22-krat čistili propuste, prali cestišča in črpali vodo. Občanom smo poleg tega pripeljali 79000 litrov pitne vode. 

Oktobra atraktivna skupna vaja

Ker članice in člani PGD Cerkno nenehno stremimo k pridobivanju znanja, smo se lani udeležili kar nekaj tečajev in usposabljanj. V izobraževalnem centru na Igu in v Sežani se je na različnih tečajih izobraževalo šestnajst gasilcev. Šest naših članov je opravilo tečaj za gasilca pripravnika, osem gasilcev usposabljanje za delo s črpalko civilne zaščite, dva gasilca pa tečaj tehničnega reševanja v Postojni. V letu, ki se je izteklo, smo v organizaciji društva izvedli osem rednih mesečnih vaj za celotno operativno enoto ter več manjših po skupinah; skupno 28 vaj. Tudi leto 2021 je zaznamovalo širjenje covida-19, a je gasilska enota kljub epidemiji normalno izvozila na vse intervencije. Prilagodili pa smo vaje in jih ob slabših kazalnikih glede števila okužb predvsem v začetku leta izvajali v manjših skupinah po 10 gasilcev. Oktobra smo z osemnajstimi gasilci sodelovali na atraktivni večji vaji v organizaciji gasilske zveze Cerkno in gasilske zveze Idrija.

7. maja lani smo v PGD Cerkno prevzeli izdelano osnovno gasilsko vozilo GVC 16/15, Florjan, s katerim smo do sedaj opravili 17 intervencij. Poveljstvo je zanj pripravilo vso tehnično specifikacijo in razporeditev opreme v sami kabini ter nadgradnji. Na razpis se je prijavil samo en ponudnik, ki je ustrezal pogojem, in sicer podjetje Rosenbauer iz Gornje Radgone. 

Zahvala vsem, ki nam stojijo ob strani

Upamo in želimo si, da bi nas v letu 2022 potrebovali čim manjkrat, če pa nas boste, bomo vedno takoj priskočili na pomoč. Ob zaključku koledarskega leta bi se radi iskreno zahvalili Gasilski zvezi Cerkno, ostalim prostovoljnim društvom za odlično sodelovanje, Občini Cerkno, Krajevni skupnosti Cerkno, podjetju Eta ter vsem krajankam in krajanom, ki nas podpirate.