Tudi v mesecu požarne varnosti smo v PGD Cerkno nadaljevali aktivno gasilsko jesen. Pionirji in mladinci so na tekmovanju dosegli odlično drugo in četrto mesto. Operativna enota je izvedla štiri vaje. Na mesečnih smo ponovili različne scenarije ob prometnih nesrečah. Na drugi točki smo postavili vrvno žičnico, na zadnji pa reševali ponesrečenca iz jaška.
Ena od manjših skupin je otvorila nov poligon za izvedbo vaj v notranjih prostorih, kjer je treba uporabiti izolirni
dihalni aparat, druga pa ob predpostavki, da je oseba v kamnolomu padla na polico, to rešila s pomočjo vrvne tehnike.

Kot je poročal Primorski val, se je na sobotno dopoldne na območju občin Idrija in Cerkno odvila atraktivna gasilska vaja. Njena vsebina je bila strogo varovana vse do izvedbe. Gasilki zvezi Idrija in Cerkno sta sicer vsaka zase pozvali
prostovoljne gasilce na vajo, a so ob prihodu ugotovili, da jih čaka težja naloga. Cerkljanski gasilci so se morali podati na ozemlje Gasilske zveze Idrija in obratno. Na koncu so se vsi sestali na parkirišču pred tovarno Eta v Cerknem. S tem so na izviren način preverjali delovanje štabov in posameznih operativcev ob večjih intervencijah. Kot je povedal poveljnik severnoprimorske regije Stanko Močnik, bo okrog 220 sodelujočih članov društev in poveljstev v prihodnjih dneh znotraj društev izdelalo podrobno oceno vaje.

V oktobru smo posredovali na štirih intervencijah:

enkrat ob prometni nesreči;
enkrat pri izvlačenju vozila;
enkrat ob požarih v objektu
in ob požaru na prostem.