Tudi v poletnih dneh smo bili aktivni. Izvedli smo dve redni mesečni vaji, na katerih smo se učili posredovanja ob delovni oziroma prometni nesreči ter pri nesreči z nevarnimi snovmi. Ponovili znanje vrvne tehnike, ravnanje z novim vozilom in armaturami za gašenje. Udeležili smo se tudi usposabljanja gašenja notranjih požarov modul A in B na Igu. V organizaciji PGD Postojna in ZD Postojna pa je potekal seminar na temo tehničnega reševanja s poudarkom na oskrbi in iznosu poškodovanih oseb v različnih situacijah. Gasilci smo se na Reki usposabljali za delo z muljno črpalko civilne zaščite.

Žal sta bila ta dva meseca zelo aktivna tudi kar se tiče intervencij. Posredovali smo na desetih, in sicer:

trikrat pri prometni nesreči;

enkrat pri delovni nesreči;

dvakrat pri nesreči z nevarnimi snovmi;

trikrat pri tehnični intervencij;

enkrat pa pomagali pri reanimaciji obolele osebe.