Sponzorji gasilske TOMBOLE 2023

Pomaga nam:

ETA2

V aprilu smo posredovali na štirih intervencijah:
- enkrat ob prometni nesreči;
- dvakrat smo nudili tehnično pomoč;
- enkrat nudili prvo pomoč in pomoč pri prenosu obolele osebe.


Redne mesečne vaje so potekale ustaljeno, in sicer tematsko razdeljene na tri točke: 
- prvo pomoč, izvlek oseb iz vozila in izvajanje TPO na otrocih;
- izvajanje notranjih napadov na našem poligonu;
- delo z vitli, tirforji.


Na eno od sobot smo v sodelovanju s podjetjem Eta Cerkno in PGD Novaki izvedli gasilsko
vajo v skladišču pred VRS, kjer se nahajajo kartonska embalaža, jeklo in skladišče rezervnih
delov. Cilj vaje je bil spoznati prostore in možnosti gašenja ter reševanja zaposlenih.
Sodelovalo je 29 gasilcev PGD Cerkno in devet gasilcev PGD Novaki.
Počasi obnavljamo in na novo urejamo električno inštalacijo v delavnici našega gasilskega
doma. Dvema abrahamovcema smo postavili mlaj.
Otroci so sodelovali na gasilski orientaciji, ki je potekala v Ravnah, sedaj pa se že pridno
pripravljajo za tekmovanje, ki bo 21. maja.
Pred praznikom dela smo, kot se spodobi, organizirali kresovanje za operativce, veterane in
njihove družinske člane. Tako. Pa smo pod streho spravili tudi april.

Za gasilkami in gasilci PGD Cerkno je še eno pestro leto. V letu 2021 smo posredovali na 54 intervencijah, na katerih je skupno sodelovalo 476 gasilcev. Najbolj pestro je bilo v mesecu juniju, ko smo izvozili na 10 intervencij, povprečno sicer 4,5-krat na mesec. Pomagali smo 14 poškodovanim oziroma obolelim osebam. Ob tem pa opravili tudi 10 požarnih straž, 22-krat čistili propuste, prali cestišča in črpali vodo. Občanom smo poleg tega pripeljali 79000 litrov pitne vode. 

Oktobra atraktivna skupna vaja

Ker članice in člani PGD Cerkno nenehno stremimo k pridobivanju znanja, smo se lani udeležili kar nekaj tečajev in usposabljanj. V izobraževalnem centru na Igu in v Sežani se je na različnih tečajih izobraževalo šestnajst gasilcev. Šest naših članov je opravilo tečaj za gasilca pripravnika, osem gasilcev usposabljanje za delo s črpalko civilne zaščite, dva gasilca pa tečaj tehničnega reševanja v Postojni. V letu, ki se je izteklo, smo v organizaciji društva izvedli osem rednih mesečnih vaj za celotno operativno enoto ter več manjših po skupinah; skupno 28 vaj. Tudi leto 2021 je zaznamovalo širjenje covida-19, a je gasilska enota kljub epidemiji normalno izvozila na vse intervencije. Prilagodili pa smo vaje in jih ob slabših kazalnikih glede števila okužb predvsem v začetku leta izvajali v manjših skupinah po 10 gasilcev. Oktobra smo z osemnajstimi gasilci sodelovali na atraktivni večji vaji v organizaciji gasilske zveze Cerkno in gasilske zveze Idrija.

7. maja lani smo v PGD Cerkno prevzeli izdelano osnovno gasilsko vozilo GVC 16/15, Florjan, s katerim smo do sedaj opravili 17 intervencij. Poveljstvo je zanj pripravilo vso tehnično specifikacijo in razporeditev opreme v sami kabini ter nadgradnji. Na razpis se je prijavil samo en ponudnik, ki je ustrezal pogojem, in sicer podjetje Rosenbauer iz Gornje Radgone. 

Zahvala vsem, ki nam stojijo ob strani

Upamo in želimo si, da bi nas v letu 2022 potrebovali čim manjkrat, če pa nas boste, bomo vedno takoj priskočili na pomoč. Ob zaključku koledarskega leta bi se radi iskreno zahvalili Gasilski zvezi Cerkno, ostalim prostovoljnim društvom za odlično sodelovanje, Občini Cerkno, Krajevni skupnosti Cerkno, podjetju Eta ter vsem krajankam in krajanom, ki nas podpirate. 

Tudi v mesecu požarne varnosti smo v PGD Cerkno nadaljevali aktivno gasilsko jesen. Pionirji in mladinci so na tekmovanju dosegli odlično drugo in četrto mesto. Operativna enota je izvedla štiri vaje. Na mesečnih smo ponovili različne scenarije ob prometnih nesrečah. Na drugi točki smo postavili vrvno žičnico, na zadnji pa reševali ponesrečenca iz jaška.
Ena od manjših skupin je otvorila nov poligon za izvedbo vaj v notranjih prostorih, kjer je treba uporabiti izolirni
dihalni aparat, druga pa ob predpostavki, da je oseba v kamnolomu padla na polico, to rešila s pomočjo vrvne tehnike.

Kot je poročal Primorski val, se je na sobotno dopoldne na območju občin Idrija in Cerkno odvila atraktivna gasilska vaja. Njena vsebina je bila strogo varovana vse do izvedbe. Gasilki zvezi Idrija in Cerkno sta sicer vsaka zase pozvali
prostovoljne gasilce na vajo, a so ob prihodu ugotovili, da jih čaka težja naloga. Cerkljanski gasilci so se morali podati na ozemlje Gasilske zveze Idrija in obratno. Na koncu so se vsi sestali na parkirišču pred tovarno Eta v Cerknem. S tem so na izviren način preverjali delovanje štabov in posameznih operativcev ob večjih intervencijah. Kot je povedal poveljnik severnoprimorske regije Stanko Močnik, bo okrog 220 sodelujočih članov društev in poveljstev v prihodnjih dneh znotraj društev izdelalo podrobno oceno vaje.

V oktobru smo posredovali na štirih intervencijah:

enkrat ob prometni nesreči;
enkrat pri izvlačenju vozila;
enkrat ob požarih v objektu
in ob požaru na prostem.

Tudi v poletnih dneh smo bili aktivni. Izvedli smo dve redni mesečni vaji, na katerih smo se učili posredovanja ob delovni oziroma prometni nesreči ter pri nesreči z nevarnimi snovmi. Ponovili znanje vrvne tehnike, ravnanje z novim vozilom in armaturami za gašenje. Udeležili smo se tudi usposabljanja gašenja notranjih požarov modul A in B na Igu. V organizaciji PGD Postojna in ZD Postojna pa je potekal seminar na temo tehničnega reševanja s poudarkom na oskrbi in iznosu poškodovanih oseb v različnih situacijah. Gasilci smo se na Reki usposabljali za delo z muljno črpalko civilne zaščite.

Žal sta bila ta dva meseca zelo aktivna tudi kar se tiče intervencij. Posredovali smo na desetih, in sicer:

trikrat pri prometni nesreči;

enkrat pri delovni nesreči;

dvakrat pri nesreči z nevarnimi snovmi;

trikrat pri tehnični intervencij;

enkrat pa pomagali pri reanimaciji obolele osebe.

 Letošnja tema meseca varstva pred požari ima naslov »Kdor za požarno varnost poskrbi, je v prostem času brez skrbi«.

Več informacij pa v zgibanki na tem naslovu.

Pisalo se je leto 1989, ko smo izvedeli za novico, da se Gasilsko društvo Izola odpravlja na Triglav z namenom, da izvede poseben podvig. Nameravali so namreč na vrhu Triglava izvesti vajo scala Italiana, ali po naše prosto stoječa lestev. To se je tudi zgodilo. leta 1989, so stvar tudi izpeljali. Koliko članov je štela odprava ni znano, vemo pa, da so se tega podviga udeležili tudi nekateri člani našega društva. Ta udeležba pa je rodila nove zamisli in ideje, ki so se stopnjevale in tako se je naš takratni poveljnik Marko Močnik navdušil za še večji podvig.

Splošni podatki

Prostovoljno gasilsko društvo Cerkno
Goriška cesta 5, 5282 Cerkno
05 / 37 75 024
info@pgd-cerkno.si

TRR: SI56 0475 2000 0473 119
ID za DDV: 72759364

Kontakt

POVELJNIK GASILSKE ENOTE

Sašo Tušar
031 470 520
saso.tusar@pgd-cerkno.si

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Danilo Sedej
041 780 579
danilo.sedej@pgd-cerkno.si

Bodite dobrodelni

Za naše delovanje nam lahko preprosto pomagate - tako, da z izpolnitvijo obrazca zahtevate, da se 0,5 % dohodnine nameni za financiranje Prostovoljnega gasilskega društva Cerkno.