Aktivnosti od marca do maja

Glede na stanje ob epidemiji smo gasilci opravljali vaje po skupinah.
Zajemale so razne tematike vrvne tehnike, prva pomoč in notranji napadi. V mesecu maju
pa je potekalo aktivno delo z novim gasilskim vozilom, ki smo ga prevzeli 7. maja.
Na vajah smo se gasilci dobili 11 krat.

V tem času smo posredovali na 10. intervencijah.
6x tehnična in druga pomoč
1x delovna nesreča
1x iskanje pogrešane osebe
1x v naravni nesreči
1x ob prometni nesreči