V decembru smo posredovali na petih intervencijah. 28.12.20 smo posredovali kar trikrat. Dvakrat smo odstranjevali posledice snegoloma enkrat pa goreče veje z 20kV daljnovoda. 29. in 31.12. pa smo nudili tehnično pomoč.