Predsednik: Danilo Sedej
Podpredsednik: Aleksander Kovačič
Poveljnik: Sašo Tušar
Tajnica: Irena Kovačič
Predsednik mladinske komisije: Primož Eržen
Predstavnik starejših gasilcev in veteranov: Stanislav Dežela

Upravni odbor:

 • Danilo Čelik
 • Martin Obid
 • Zoran Tušar
 • Peter Primožič
 • Stanko Močnik
 • Marko Lahajnar
 • Martin Trpin
 • Jure Bevk
 • Bogdan Brus

Nadzorni odbor:

 • Borut Eržen - predsednik NO
 • Aleksander Kovačič
 • Mitja Laharnar

Častno razsodišče:

 • Silvo Bevk
 • Jože Kovačič
 • Jan Eržen